Ylivieskan ratapiha saa alikulkutunnelin

GRK on voittanut Liikenneviraston järjestämän urakkakilpailun Ylivieskan rautatieaseman ympäristön muutostöistä. Kokonaishintaisen, aikataulultaan erittäin tiukan urakan pääsisältönä on alikulkutunnelin rakentaminen raiteiston alle koko ajan toimivan junaliikenteen ehdoilla.

”Aloitamme työt heti vapun jälkeen. Tilaajan asettaman tavoitteen mukaisesti valmista tulisi olla vuodenvaihteeseen mennessä”, kertoo GRK:n työpäällikkö Jarkko Heiskanen.

Junaliikenteen vaatimusten huomioonottaminen asettaa tiukat rajat työrytmille ja työvaiheistukselle ja vaikuttaa luonnollisesti myös turvallisuuteen. Kun tähän vielä lisää vaativan kaivantotuennan ja pohjavedenpinnan korkean aseman, voi puhua todellisesta taitorakenteesta.

”Yrityksellämmehän on kokemusta muun muassa Kehäradan pehmeikköosuuksista. Ylivieskan työmaalla on samantyyppisiä haasteita, mihin lisämausteen tuo koko ajan toimiva junaliikenne”, Jarkko Heiskanen pohtii.

 

Pohjavesi kuriin

Ylivieskan asemanseudun maaperä on heikosti kantavaa savea ja savista moreenia. Siksi kuusi metriä syvän kaivannon tuenta teräspontein on yksi työmaan tiukimmista haasteista. Saven ominaisuuksiin kuuluu tunnetusti myös heikko vedenjohtavuus, minkä vuoksi pohjaveden työnaikainen alentaminen ei kohtuullisin keinoin onnistu.

”Ponttiseinä on sen takia tehtävä riittävän tiiviiksi. Kaivantoon rakennettava 60 metriä pitkä pysyvä tunneli tehdään paikallavalettuna betonista tiheästi raudoittaen”, Heiskanen kertoo.

Paikallavalettavan tunnelin molempiin päihin rakennetaan kaukalot. Seitsemän metriä leveän ja neljä metriä korkean tunneliosuuden katto ja seinät valetaan noin 0,6 metrin paksuisina.

 

Työvaiheistus tarkkaa

Työt tulevat etenemään tiukalla rytmillä niin, että neljästä raiteesta yksi on kerrallaan poissa käytöstä. Kaivanto tehdään kokonaisuudessaan heti urakan alussa. Laiturirakenteet tehdään vaiheistetusti raiteille 1 ja 4.

”Keskeinen seikka on huolehtia siitä, että junaliikenne toimii mahdollisimman häiriöttömästi koko työmaan ajan. Toiseksi meidän täytyy toteuttaa työt tehokkaasti ja laadukkaasti sovitussa aikataulussa”, Heiskanen toteaa.

Urakan arvo on noin kymmenen miljoonaa euroa. Työmaalla tulee työskentelemään enimmillään 30 ammattilaista ja vähimmilläänkin kymmenen.

 

grk-logo-vaaka