Vanha patoalue ehostuu kuntoon

ylikoskenpatogrk

Kuva: Korjattavaa patoaluetta Isojoella.

Graniittirakennus Kallio korjaa Ylikosken padon Etelä-Pohjanmaalla Isojoen Villamon patoalueella ja muokkaa samassa teräsbetonisen kanavan kaloille sopivaksi. Työmaa käynnistyy elokuussa ja valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Rakennuspaikan elinkeinohistoria ulottuu 1800-luvun lopulle, jolloin paikassa toimi saha ja pieni voimalaitos sen yhteydessä. 1950-luvulla jokea alettiin säännöstellä tätä varten rakennetulla teräsbetonisella padolla. Samalta ajalta ovat peräisin patoon nähden alavirran puoleiset teräsbetoniset kanavarakenteet.

Sittemmin sahatoiminta lopetettiin, ja tilalle tuli kalankasvatusta padon alavirran puoleisella alueella. Kalankasvatus on sekin sittemmin lopetettu; nyt joen olosuhteita muutetaan luonnonkalan kutemiselle suotuisaksi purkamalla pato ja rakentamalla kalojen nousureitti padon ohi.

”Ensiksi rakennamme työpadon, jonka suojassa teemme muut rakennustyöt. Tavoitteena on palauttaa uoma mahdollisimmaksi luonnonmukaiseksi. Kalojen nousureitin avulla pyritään luomaan hyvät olosuhteet uomassa viihtyvälle meritaimenelle. Työt on tehtävä varovasti, kalaston ehdoilla”, kertoo GRK:n projektinjohtaja Vesa Noutia.

Hanke, jota Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus rakennuttaa, on EU:n osarahoittama. Vastaavia vesistökunnostushankkeita on vireillä Suomessa useita.

freshabit_life_natura