Vanajaveden ranta vahvistuu asunnoille

Hämeenlinnan rautatieaseman viereinen järven ranta on ollut koko kesän tulevaa asuntoaluetta valmistelevana infratyömaana. Syyskuussa turvetta ja savea sisältävä pohjamaa on saatu Graniittirakennus Kallion massastabilointikalustolla riittävän vahvaksi.

grkhämeenlinnanmassastabilointi

Kuva: Graniittirakennus Kallion hiljattain hankkima massastabilointikalusto on ollut alusta asti aktiivisessa käytössä.

Massastabilointi on Suomessa kehitetty pohjavahvistusmenetelmä, joka sopii erityisesti turvetta sisältävän maaperän lujittamiseen. Graniittirakennus Kallion avainhenkilöstössä on tämän menetelmän hallitsijoita, joiden osaaminen on nyt entistä laajemmassa käytössä yhtiön hankittua hiljattain oman massastabilointikaluston.

_ Hämeenlinnan stabilointiurakka jatkaa luontevasti urakoittemme sarjaa. Ensin lujitimme Kauniaisissa erittäin turvepitoisen pehmeikön, ja sen jälkeen kalustollamme oli kiireellistä käyttöä Matinkartanon kiertoliittymässä Espoossa. Kesäkuusta alkaen massastabilointitiimimme on ahkeroinut Hämeenlinnan Asemanrannassa, kertoo GRK:n työpäällikkö Jaakko Mäkelä.

Hän pitää omaa massastabilointikalustoa merkittävänä kilpailuetuna osassa pohjavahvistusurakoita.

Pelkkä kaluston hankinta ei tietenkään riitä, vaan tarvitaan korkealuokkaista ammattitaitoa vaativan menetelmän ymmärtämiseksi ja kaluston pitämiseksi kunnossa.

_ Kalusto on tällaisissa töissä siinä määrin kovalla koetuksella, että huoltovalmiuden on oltava jatkuvaa. Työmaatiimi hallitsee perushuollot, ja firmasta löytyy myös sekä menetelmään että kalustoon liittyvää huippuosaamista, Hämeenlinnan Asemanrannan työmaapäällikkö Mika Nissi sanoo.

Ammattisalaisuudet asiakkaan parhaaksi  

Graniittirakennus Kallion kalustopäällikkö Juhani Virta on toiminut infrakaluston parissa vuosikymmenet, ja stabilointikalustokin on hänelle tuttua menetelmän alkuajoista lähtien. Menetelmän kehittyessä myös kaluston ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta perusperiaate on pysynyt samana.

_ Maaperää lujittavan stabilointiseoksen suhteutus säätyy maaperän kantavuusominaisuuksien ja senhetkisen syvyyden mukaan. Säätö tapahtuu koneen liikkuvien osien pyörimisnopeuksia ohjaavan hydrauliikan avulla, Virta kertoo.

Massastabilointi soveltuu syvimmillään jopa kahdeksan metrin paksuisiin pehmeikköihin. Hämeenlinnan Asemarannassa pehmeikköpaksuus vaihtelee kahden ja viiden metrin välillä; ylin metri on turvetta, jonka alapuolella on löyhyydeltään vaihtelevaa savea.

_ Nimenomaan löyhimmän saven alueet massastabiloidaan. Kaikkiaan massastabiloitava tilavuus on noin 17 000 kuutiometriä, Mika Nissi kertoo.

Stabilointi tehdään 5 x 5 metrin laajuisissa blokeissa, joiden syvyys ja sitä kautta tilavuus vaihtelee. Stabilointiseokseen tarvittavan sementin määrä riippuu blokin tilavuudesta. Pohjamaan kantavuudesta sementtiä tarvitaan Rambollin laatiman suunnitelman mukaan 100 tai 110 kg/m3.

_ Suunnitelma on laadukas ja pohjatutkimustiedot riittävän tarkat. Tässä mielessä meille on riittänyt se, että taidamme menetelmän ja tajuamme kaluston päälle, Nissi toteaa.