Lontoon pörssi huomasi GRK:n

GRK on ainoa suomalainen infrayhtiö niistä tuhannesta eurooppalaisesta yrityksestä, joita Lontoon pörssin omistajayhtiö LSEG pitää eurooppalaisen talouskasvun vetureina. GRK on kasvanut kannattavasti ja yhtäjaksoisesti koko 2010-luvun.

Euroopan talouskasvu nojautuu yhä enemmän vireän PK-sektorin varaan, ja PK-yritykset myös työllistävät runsaasti. Nykyisin 28 EU-maassa toimii noin 21 miljoonaa PK-yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin kaksi kolmasosaa kaikista ansiotyössä käyvistä EU-kansalaisista.

Lontoon pörssin omistava LSEG laati hiljattain listan, johon se valitsi näistä yrityksistä tuhat parasta eri toimialoilta. Suomesta mukaan pääsi 20 yritystä, joiden joukossa Graniittirakennus Kallio on ainoa infra-alaan keskittyvä. GRK pääsi listalle, koska se täyttää erinomaisesti LSEG:n valintakriteerit: tehokkaan riskienhallinnan, laadukkaan johtamisen ja korkean tuottavuuden.

”Listallemme valitut yritykset ovat osoittaneet sekä kykyä kasvaa että kykyä innovoida”, sanoo Lontoon pörssin toimitusjohtaja Xavier Rolet.

GRK on myös hyvä työllistäjä. Yhtiö on yhtenä harvoista suomalaisista urakointiyrityksistä kasvattanut henkilökuntaansa koko toimintansa ajan. Kun vuonna 2011 henkilöstön määrä oli vielä 48, viime vuonna luku oli yli kolminkertaistunut 154:ään.

Työsuhteet ovat myös pitkäaikaisia; yhtiö pitää työntekijöistään huolta muun muassa järjestämällä runsaasti jatkokoulutusta.

Kannattavan kasvun tae on myös ollut se, että GRK on mukauttanut palveluitaan kysynnän mukaisesti. Samalla erikoistuminen omien vahvuuksien kautta on auttanut pääsemään mukaan kaikkein vaativimpiin infrakohteisiin sekä luomaan kestäviä asiakassuhteita.

”Teimme tietoisen päätöksen keskittymisestä vaativiin liikenneväyläprojekteihin ja viime aikoina lisäksi teollisuuteen. Nämä avaukset ovat osoittautuneet tuloksellisiksi, mikä näkyy myös kasvuluvuissamme”, toimitusjohtaja Petri Kotkansalo toteaa.