GRK urakoi Oulusta itään

GRK toteuttaa parhaillaan Valtatie 22:n levennysurakkaa Joutsentien ja Konttisentien välisellä tieosuudella Oulun itäpuolella. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta muuttamalla tie kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi. Liikenteen sujuvoittaminen on tarpeen, kun Oulun kaupungin rakennuttama Poikkimaantien silta valmistuu ensi vuonna.

”Liikennemäärät tällä tieosuudella tulevat kasvamaan merkittävästi, joten nyt tehtävällä urakalla on myönteinen vaikutus myös liikenneturvallisuuteen”, sanoo Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Työ alkoivat joulukuun alussa ja jatkuvat intensiivisinä koko tämän vuoden. Urakka-aikaa on käytettävissä ensi vuoden lokakuun loppuun.

”Tavoitteemme on saada tänä vuonna niin valmista kuin mahdollista. Parhaassa tapauksessa ensi vuoden kesään jäävät vain päällyste- ja vihertyöt”, arvioi GRK:n työpäällikkö Jorma Härkönen.

Urakan keskeistä sisältöä on muun muassa kuuden sillan leventäminen. Urakan jälkeen sillat tulevat olemaan molemmilta puoliltaan 1–1,5 metriä leveämmät. Vanhojen reunapalkkien purun ja uusien rakentamisen lisäksi kaikkien siltojen kansiin asennetaan uudet vedeneristeet.

 

Pintavedet ja melu hallintaan

Siltojen levennysten lisäksi urakassa parannetaan vanhan rakenteen salaojitusta varustamalla levennetty tiepenger sivuojilla. Samalla tiepenger rakennetaan kokonaan uudelleen kaivamalla vanhat hiekka-, hiekkamoreeni- ja moreenimassat pois ja korvaamalla ne paremmin vettä johtavilla maarakennekerroksilla.

Siltojen ja tiepenkereiden lisäksi hankkeeseen sisältyy myös meluvallien rakentamista. GRK:n urakkaan sisältyvän meluvallin lisäksi meluvalleja rakentaa omana työnään Oulun kaupunki. Hankekokonaisuudessa on tärkeää yhteistyö Oulun kaupungin ja Liikenneviraston kesken, sillä molempien rakennuttamat hankkeet tähtäävät samaan tavoitteeseen: liikenneturvallisuuden parantamiseen ja liikenteen sujuvoittamiseen Valtatie 22:n länsipäässä.

Ensimmäinen tätä tavoitetta palveleva urakka on hyvässä vauhdissa, ja sitä toteuttaa Graniittirakennus Kallio.