GRK rakentaa Pasilaan lisäraiteen

GRK on voittanut Pasilan läntistä lisäraidetta koskevan urakkakilpailun. Työt alkavat syyskuussa ja jatkuvat kahden vuoden ajan. Yksikköhintaisena toteutettavan hankkeen urakkasumma on noin 14 miljoonaa euroa.

”Työmaassa riittää sekä teknistä että liikenteellistä haastetta. Teemme töitä nykyisen läntisimmän raiteen välittömässä läheisyydessä”, kertoo työmaapäällikkö Risto Laakkonen.

Käynnistyvä ratatyömaa sijaitsee lähellä Pasilan rautatieasemaa ja Tripla-työmaan välittömässä läheisyydessä. GRK:n urakkaan kuuluu lisäraiteen pohjarakenne kokonaisuudessaan sekä tukimuuri- ja siltatöitä.

Tämän vuoden aikana GRK Laakkosen mukaan saada lisäraiteen pohjoispäässä valmiiksi ylipenger ja osa tukimuurirakenteesta. Myös siltatyöt käynnistyvät tänä vuonna. Lisäraideurakkaan sisältyy yksi uusi ratasilta, yhden vanhan ratasillan leventämistä sekä yksi uusi katusilta. Niin ikään urakkaan kuuluu katurakennetöitä.

”Teemme urakassa myös Teollisuuskadun kakkosvaiheen. Myös vanhaa Pasilan konepajan tunnelia otetaan samalla liikennekäyttöön”, Laakkonen toteaa.