GRK rakentaa Lohjanharjulle eritasoliittymän

grk-logo-pysty

GRK voitti urakkakilpailun Lohjan Tynninharjulle rakennettavasta uudesta eritasoliittymästä. Työt urakkasummaltaan noin kahdeksan miljoonan euron työmaalla alkavat marraskuun alussa. Kokonaishintaisena toteutettava urakka valmistuu viimeistään loppukesästä 2019.

”Urakkaan sisältyy runsaasti vaativaa pohjavedensuojausta. Bentoniittimatosta ja HDPE-kalvosta koostuvaa eristysrakennetta tarvitaan kaikkiaan yli 60 000 m2”, kertoo työpäällikkö Heikki Haavikko.

Myös järeitä melusuojausrakenteita tullaan asentamaan kohtiin, jossa väylä sijaitsee lähellä asutusta tai tulevaa asutusta. Koska tilaa on niukahkosti, meluesteet toteutetaan seinärakenteena. 3-7 metriä korkea rakenne koostuu betonielementeistä, joka on toiselta sivultaan verhottu puulla ja toiselta puolelta teräslankaverkolla.

”Kaksi uutta siltaakin on tehtävä, jotta saadaan eritasoliittymä toteutetuksi. Maapohja on niillä kohdin, kuten muuallakin työmaa-alueella harjuille tyypillisesti hiekkavoittoista. Paikoitellen, esimerkiksi meluseiniä perustettaessa, joudutaan kuitenkin myös paaluttamaan”, Heikki Haavikko toteaa.