GRK korjaa Saimaan kanavan talvikuntoon

Saimaan sulku

Kuva: Saimaan kanavan teräksiset sulkuportit voivat avautua jatkossa uusien porttien paremman rakenteen ansiosta talvellakin.

Saimaan kanavan sulkujen puoli vuosisataa vanhat teräksiset portit ovat tulleet elinkaarensa päähän ja korvataan uusilla syyskuussa käynnistyvässä, kaksi vuotta kestävässä urakassa. Samalla porttien rakennetyyppi muuttuu niin, että niitä voi avata ja kanavalla liikennöidä talvellakin.

Ensimmäinen Saimaan kanava valmistui 1850-luvulla, nykyinen vuonna 1968. Sen 40 kilometrin kokonaispituudesta puolet on Suomen puolella. Nyt käynnistyvässä urakassa korjataan viisi Venäjän puolella olevaa sulkuporttia ja kaksi porttia Suomen puolelta.

”Viime talvena uusimme pilottiluonteisena hankkeena Mälkiän sulun portin. Siinä yhteydessä saimme hyvää kokemusta tulevien porttien uusintaa varten sekä siitä, millaisia uusittavien rakenteiden tulisi olla, jotta talviliikenne mahdollistuu”, kertoo Liikenneviraston ylitarkastaja Sami Rasa.

Vanhoihin, urakan aikana purettaviin portteihin on jouduttu tekemään muutoksia ja korjauksia muun muassa lisäämällä eristystä sekä vahvistamalla rakennetta. Nyt purettavia portteja ei ole alun perin suunniteltu kestämään talvikäytön rasituksia, mikä lopulta teki järkeväksi investoida uusiin teräsportteihin. Uudet teräsportit ovat kotelorakenteisia, ja myös niiden muoto poikkeaa vanhojen porttien muodosta.

Tarkkaa asennustyötä   

Uudet teräksiset sulkuportit ovat sekä konepaja- että työmaateknisesti erittäin vaativia rakenteita. Yli 18 metriä korkea porttielementti, porteista suurin, painaa noin 70 tonnia. Mittatarkkuusvaatimuksen tiukkuutta kuvaava suunnitelmissa määritelty käyryystoleranssi: enintään kymmenen millimetriä 18 metrillä.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että teräsrakenteiden toimittaja osaa asiansa ja ottaa osaltaan vastuuta myös asennuksista. Tällä kriteerillä olemme hakemassa sopivaa yhteistyökumppania”, kertoo GRK:n työpäällikkö Antti Rämä.

Urakka-alueeseen sisältyvien sulkujen pudotuskorkeus vaihtelee välillä 6_11 metriä, ja vastaavasti vaihtelevat luonnollisesti teräksisten porttien korkeudet. Porttiin kohdistuva vedenpaine siirtyy porttilevyn kautta sulun betonirakenteiselle sivumuurille ja sulkukynnykselle. Sulkumuuria uusitaan vain porttien pielien kohdilta, ja muuriin tehtävät muutokset on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä lyhyen talviliikennekatkon takia. Koko sulkumuuria ei tarvitse kohtuullisen hyvän kuntonsa vuoksi tässä vaiheessa uusia. Sen sijaan paikallavalua tarvitaan uusien jalka- ja kaulalaakereiden sekä kääntösylinterien kohdalla.

Porttien hydrauliikkaan liittyvien hankintojen kokonaissumma on noin 700 000 euroa eli runsaat viisi prosenttia 11,3 miljoonan euron urakkasummasta. Urakkaraja on määritelty niin, että tilaaja toimittaa koneikon ja putkitukset portin kääntösylintereille asti _ kaikki muu kuuluu urakoitsijalle.

Kahden vuoden urakka

Vuoteen 2019 jatkuvan urakan työmaa-alue ulottuu 26 kilometrin päässä Suomen rajasta sijaitsevalle Juustilan sululle. Tammikuun 1. päivään asti eli tämän liikennöintikauden loppuun portit toimivat vanhoin rakentein. Kun liikenne kanavalla taas päättyy, alkaa vanhojen porttien purku. Tiiviin, lopputalveen ja alkukevääseen rajautuvan työrupeaman aikana asennetaan uudet portit purettujen tilalle.

Työt jakautuvat kahteen talvikauteen. Suomen metsäteollisuuden tarpeisiin 1960-luvulla rakennettu kanava on jatkossakin tärkeä lenkki suomalaisen vientiteollisuuden logistisessa ketjussa.