GRK jatkaa pääkaupunkiseudun vesihuollon kohentamista

Graniittirakennus Kallio on voittanut Ala-Malmin ja Tikkurilan välisen vesihuoltolinjan rakentamiseen liittyvän urakan. Työt urakan mukaisella 2,6 kilometrin pituisella osuudella alkavat tammikuussa 2018 ja päättyvät viimeistään keväällä 2019. Vuodenvaihteessa 2018-19 uusi, halkaisijaltaan 600 millimetrin putkilinja on kuitenkin jo oltava käytössä, mikä asettaa töiden aikataulutukselle tiukat tavoitteet.

_ Vuoden 2019 puolella tehdään käytännössä vain viimeistelytöitä, joita ei talviolosuhteissa voi tehdä, työpäällikkö Juha Junttila sanoo.

Myös pohjaolosuhteet työmaalla ovat Junttilan mukaan erittäin vaativat.

_ Lähes koko matkalla tarvitaan pohjanvahvistusta, pääosin massanvaihtoa ja pohjalaatan valua. Noin 200 metrin kaikkein heikoimmin kantava osuus vahvistetaan paalulaatoilla, Junttila kertoo.

Koska maaperä on pehmeikkövaltaista koko matkalla, kaivannot on tuettava huolella. Yli puolet matkasta _ uuden putkilinjan heikoimmin kantava osuus _ tuetaan teräsponttiseinin. Noin 40 prosenttia kokonaispituudesta puolestaan tuetaan siirrettävin ja säädettävin kaivantotuin. Niiden etuna on kustannustehokkuus ja uudelleenkäytettävyys.

grk-logo-vaaka