Finnevikinsilta on Vuoden Silta

GRK:n urakoima Finnevikin silta on Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry:n valitsema Vuoden Silta. Kolmattatoista kertaa myönnetyn palkinnon erityisenä perusteena oli elinkaaritaloudellisuuden huomioonottaminen – teknisen vaativuuden, kustannustehokkuuden ja esteettisyyden lisäksi.

Viime elokuussa Espoon Suomenojalle valmistunut silta liittyy uuden Finnoon kaupunginosan rakentamiseen. Luontoarvoiltaan merkittävällä alueella korostuvat sillan soveltuvuus ympäristöönsä sekä sen pitkäikäisyys ja helppo hoidettavuus.

”Lisäksi silta on muunnettavissa niin, että se soveltuu kevyen liikenteen ja ajoneuvoliikenteen käyttöön joustavasti kummankin liikennemuodon kulloisiakin tarpeita mukaillen”, perustelee johtaja Anu Karvonen RIL:stä.

Palkintoraadissa olivat edustettuna sillanrakentamisen eri osa-alueiden huippuasiantuntijat seuraavasti: tekniikan lisensiaatti Timo Tirkkonen Liikennevirastosta, professori Anssi Laaksonen Tampereen teknillisestä yliopistosta, toimitusjohtaja Jussi Mattila Betoniteollisuus ry:stä, arkkitehti Janne Teräsvirta Arkkitehtitoimisto ALAsta, tekniikan lisensiaatti Lauri Salokangas Aalto-yliopistosta ja siltasuunnittelija Risto Parkkila Sweco Oy:stä.

 

finnoo6       finnoo3