Antti Värri aloitti laatupäällikkönä

anttivarri_pieni

Antti Värri

Graniittirakennus Kallion uusi laatupäällikkö Antti Värri on 34 vuoden iästään huolimatta jo erittäin kokenut maanrakentaja. Tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Tampereessa teknisessä yliopistossa valmistunut ja infrarakentamista sivuaineena opiskellut Värri on hankkinut kokemusta suurista väylähankkeista jo noin kymmenen vuoden ajan.

Varhaisimmat infratyömaakokemuksensa Värri hankki jo alle kouluikäisenä. Tämän käytännönläheisen varhaisopin hän arvioi auttaneen omaksumaan asiat myös opinnoissa kohtuullisen helposti.

”Pääsin isäni mukana siltatyömaalle suurin piirtein polvenkorkuisena. Siitä tämä ammatinvalinta varmaankin sai alkunsa”, hän sanoo.

Antti Värri näkee tehtävänsä GRK:n laatupäällikkönä kahdenlaisena. Ensinnäkin hän pitää olennaisena tukea työmaita niiden laatutoiminnassa. Tämä on Värrin mukaan kaikkein tärkeintä hankkeiden alussa ja lopussa. Työmaan ollessa käynnistysvaiheessa tulee varmistaa, että työnaikainen laatutoiminta saadaan rullaamaan oikeassa rytmissä ja tehokkaasti. Kohteen luovutusvaiheessa taas korostuu se, että laatu- ja muut dokumentit saadaan ajoissa kuntoon.

Koko yrityksen tasolla Antti Värri uutena laatupäällikkönä aikoo entisestään kehittää GRK:n olemassaolevia laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.

”Tässä korostuu sisäisten auditointien tärkeys, laatujärjestelmä on meidän kaikkien työkalu”, hän sanoo.