HR-nyheter

Vår personal består av engagerade, granithårda yrkespersoner, vilka bildar företagets viktigaste resurs.

Under våren anställs 1-3 yrkesskickliga till respektive uppgift:

 • Arbets- olch projektchef
 • Arbetsplatschef
 • Projektingenjör
 • Arbetsledare
 • Projektberäknare
 • Arbetsplatschef inom banbyggnad
 • Arbetsledare inom banbyggnad
 • Du är vad vi söker ifall du är yrkeskunnig, passionerad till arbetet, samarbetsför och resvillig DI, ingenjör eller byggmästare. Till arbeten inom banbyggnad fordras krävande kompetens. Både muntliga- och skriftliga kunskaper inom det finska språket är en förutsättning för framgång. Språkkunskaper inom svenska och engelska ses som en fördel.

  Ytterligare information fås från verkställande direktör Petri Kotkansalo
  Information om banbyggnadsarbeten från projektchef Teemu Lantto eller riskhanteringschef Timo Pinomäki

  Vänligen tag kontakt ifall dina erfarenheter och kunskaper överensstämmer med det som krävs inom våra arbetsuppgifter.