Nya Vårdö bro

Destination Vårdö, Åland
Description Entreprenaden inkluderar byggandet av en kontinuerlig samverkansbro på fem spann med stål-betonglock samt dess tillhörande vägförbindelser mellan Vårdö, Mickelsö och Åland.

Bron grundläggs på jordstöd mot berg och mark, samt på borrpålar av stål som redan armeras och gjuts med betong. Den planerade vattendragsbron har en längd på 344 m och nyttobredd på 9 m, längsta spann är 68 m, höjd vid underfart är 6,2 m. Under bron är största vattendjupet 18,5 m.

Till entreprenaden hör även rivningsarbeten av gamla Vårdö bro. Ytterligare tillhörande arbeten är byggnad av Vårdövägen ca 900 meter.
Contractor's Project Manager Roope Korpela 050 447 2914
Client Ålands landskapsregering
Discipline Väg- och Brobyggnad, Borrpålning, Rivning
Contract time 1/2017 - 12/2018
Contract price M 12,8 M€
Contract form Generelentreprenad