Förbättring av Ring 1 mellan Esbo – VT 3

Destination Helsingfors
Description I entreprenaden förbättras ramperna mellan Riksväg 3 och Ring 1. Ring 1 kommer även att byggas ut och bli trefilig mellan Esbo-Rutiån. I projektet byggs även Kaarelanviertos, Murmästarens och Finsk-Ryska skolans gångtunnlar samt broar för Murmästarvägen, Kårbölevägen, Reimarla samt Rutiån. I entreprenaden ingår armerad betongpålning om cirka 18 000 meter, borrpålning cirka 2500 meter och slagpålning cirka 4000 meter. Dessutom ingår avlastningskonstruktioner och pålplattor om cirka 3500 m2 i entreprenaden.
Contractor's Project Manager Heikki Haavikko
Client Trafikverket
Discipline
Contract time 3/2016 - 11/2017
Contract price M 18 M€
Contract form