Förbättring av Riksväg 4 och Riksväg 13 vid Huutomäki, totalentreprenad

Destination Äänekoski
Description I entreprenaden förbättras riksväg 4 huvudsakligen bredvid nuvarande väg som en tvåfilig riksväg, där mitträcket separerar körriktningarna från varandra. I södra delen av Huutomäkis planskilda anslutning (E1) är vägen 1+1-filig och efter Huutomäkis korsningsbro (S2) börjar en annan fil i norrgående riktning. Fyra nya broar kommer att byggas inom entreprenaden. Dessutom inkluderar entreprenaden byggande av privata vägar och bullerskydd. Omfattning: • 3 km byggande av motorväg • 4 st. nya broar
Contractor's Project Manager Markku Hokkanen
Client Trafikverket
Discipline
Contract time 9/2016 - 8/2018
Contract price M 14 M€
Contract form