GRK har uppgraderat infrastrukturen i Äänekoski-regionen för nästan hundra miljoner

För mer än fyra år sedan vann GRK sina första entreprenadavtal för infrastrukturen till Metsä-Fibres anläggning för bioprodukter. Därefter har bolaget utfört en räcka kontrakt på själva fabriksområdet och på trafiklederna inom Äänekoski-området. I augusti kommer det första av de stora trafikledsavtalen att slutföras. Det gäller en fyra kilometers uppgradering av motorvägarna 4 och 13 samt tre broar av betong och en valvbro av stål.

”Redan i november lyckades vi öppna denna krävande vägsektion för trafik. Efter vinterpausen har vi utfört ytbehandlingsarbeten, bl.a. en beläggning av SMA asfalt”, säger Markku Hokkanen, projektledare för GRK.

Hokkanen ger sitt fulla erkännande åt det nära samarbetet med kunden. Han tackar också sitt eget arbetslag, som genom åren har hållits nästan oförändrat. Underleverantörerna har också varit närapå de samma i alla projekt som GRK hittills utfört i Äänekoski-regionen.

Att den förbättrade Huutomäki-motorvägen öppnades för trafik i förtid var en viktig händelse för vanliga bilister, men speciellt för de professionella förare av tunga fordon, som står för mer än en tiondel av den dagliga trafikvolymen på 12 000 fordon. Tidtabellen för projektet kunde optimeras genom att följa den ursprungliga massbalansen som hade planerats i offertskedet. Balansen klaffade helt i praktiken: inte en enda kubikmeter måste transporteras bort från arbetsplatsen.

”Det var möjligt att justera väglinjen inom vissa gränser för att uppnå rätt massbalans. Tack vare vårt design-och-byggkontrakt kunde vi påverka vägens utformning för att optimera byggnadsskedet”, säger Hokkanen.

Flera jobb på gång i Äänekoski

I det andra trafikledsprojektet söder om Äänekoski kommer GRK att skapa bättre flyt för biltrafiken och i synnerhet godstrafiken till biomassafabriken vid Tärttämäki. Byggandet av en 220 m lång bro över vattnen vid Tärttämäki är den största tekniska utmaningen i kontraktet, som ska vara färdigt i slutet av augusti 2020. I sommar kommer man att utföra armering, gjutning och isolering av det ovanligt formade däcket på denna utmanande bro.

Totalkostnaden för Huutomäki och Tärttämäki entreprenaderna är cirka 45 miljoner euro, vilket närmar sig totalvärdet av GRKs samtliga kontrakt för bioteknikfabriken.

”I sommar ska vi utföra beläggningsarbete för Metsä Fiber på deras fabriksområde. Vi kommer också att slutföra gatuarbeten på uppdrag av Äänekoski stad och Äänekoski energiverk”, säger Markku Hokkanen.

I mitten av juli kommer det så kallade Kieppi-området att slutföras. Det omfattar 600 meter gatubyggnad och 600 meter av rutter för lätt trafik. Schaktningsarbetena kommer att ske i extremt stenig mark vilket skapar sina egna utmaningar för tidsschemat.

Markku Hokkanen har konsoliderat GRKs ställning som en pålitlig entreprenör för bioteknikanläggningen och dess infrastruktur. Transportstyrelsen fortsätter att investera kraftigt i regionen. På hösten börjar anbudstävlingen för kontraktet gällande avsnittet Kirri-Tikkakoski på riksväg 4.

 

Foto: Avtalet för infrastrukturen i Huutomäki kommer att slutföras i augusti.