En tunnel för bangården i Ylivieska

GRK har vunnit Trafikverkets anbudstävlan för ombyggnad av miljön vid Ylivieska järnvägsstation i finska Österbotten. Kontraktet med fast pris och en mycket snäv tidtabell kräver att en undergång byggs i tunnel under järnvägsspåren, medan järnvägstrafiken hålls i gång som vanligt.

”Vi börjar arbeta strax efter Valborg. Enligt kundens målsättning ska jobbet vara klart före årsslutet”, säger GRKs platschef Jarkko Heiskanen.

Den kontinuerliga järnvägstrafiken ställer tydliga ramar för tidtabellen och rytmiken i arbetet. Den höjer också kraven på arbetssäkerhet. Byggtekniskt mest krävande är stöttningen av schaktets väggar på ett område med grundvatten på en hög nivå.

”Vårt företag har erfarenhet från de sanka avsnitten på järnvägsslingan från Helsingfors till Vanda flygstation. Byggarbetsplatsen på Ylivieska erbjuder liknande utmaningar, kryddade av den reguljära tågtrafiken som rullar genom arbetsplatsen”, berättar Jarkko Heiskanen.

Full koll på grundvattnet

Marken på Ylivieska stationsområde har låg bärkraft. Den består av mjuk lera och lerblandad morän. Att stötta upp den sextio meter långa tunnelns väggar med stålspont är därför en av de tuffaste utmaningarna på bygget. Då leran som känt ogärna släpper igenom vatten, måste exceptionella åtgärder vidtas för att sänka grundvattennivån under arbetets gång.

”Spontväggarna måste monteras tillräckligt tätt. En 60 meter lång permanent tunnel med tät armering skall platsgjutas i grävschaktet”, säger Heiskanen.

Tunneln mäter 7 meter i bredd och 4 meter i höjd. Dess tak och dess väggar skall gjutas i en tjocklek på 0,6 meter. Avvattningstråg av betong skall byggas i båda ändarna av tunneln.

Noggrann arbetsplanering

Arbetet kommer att löpa i en snabb rytm, då bara ett av de fyra spåren stängs av i taget. Schaktet under spåren kommer att påbörjas genast då projektet startats, och grävas färdigt i en följd. Perronger skall under arbetet fasas in vid spår 1 och 4.

”Det viktigaste är att säkerställa att tågtrafiken fungerar så smidigt som möjligt under byggnadsperioden. Dessutom måste vi utföra vårt arbete effektivt med hög kvalitet, och följa den fastslagna tidtabellen”, säger Heiskanen.

Kontraktsbeloppet är cirka tio miljoner euro. Arbetsplatsen sysselsätter som mest 30 yrkesmän, som lägst 10.

 

grk-logo-vaaka