En 640 meter lång bro ersätter färjan över Vekaransalmi

Graniittirakennus Kallio (GRK) har vunnit en anbudstävling arrangerad av NTM-centralen för norra Savolax för att överbrygga sundet Vekaransalmi i Sulkava. På knappa två år byggs en 640 meter lådbalkbro och en 1,6 kilometer lång vägsträcka för att spänna över Ruokolahti-viken och Vekaransalmi-sundet i Sulkava kommun län i östra Finland.

”Vi drar igång bygget i januari. Det första året fokuserar vi på att resa brons stödpelare och montera ihop dess stålbalkar. Plattan för brolocket tänker vi gjuta i april 2019”, säger platschef Antti Rämä.

Rämä bedömer att en av de största tekniska utmaningarna för hela projektet är att installera borrpålar till fundamenten för de mittersta fyra stödpelarna. Borrpålarna är av grövsta möjliga dimension, med en diameter på 1,22 meter. Det finns totalt tio stödpelare. De återstående sex stöden vilar på mark eller berg och kräver sålunda ingen pålning.

Byggets kranar är också massiva. På arbetsplatsen behövs en grov och stark kran speciellt för att lyfta stålbalkarna. Det längsta spannet mellan de nio gapen är 120 meter. Stålbalkarna som håller brolocket uppe varierar till sina dimensioner beroende på belastning och spännvidd. Balkens livhöjd ökar därför från ett minimum på 1,65 m till ett maximum på 5,2 meter. Stålbalkarna monteras ihop till prefabricerade element på en lanseringsramp och flyttas med kranar vidare till sina stödlager.

”Betongdäcket kommer att byggas på plats som ett kontinuerligt tredagars gjute. Däcksplattan varierar i tjocklek från 23 till 36 centimeter. Däcket är ganska smäckert i förhållande till den solida bron, då trafikbelastningen kommer att tas upp av stålbjälkarnas fackverk”, förklarar Rämä.

 

Färjan får kicken från jobbet

Det nyckelfärdiga brokontraktet är ännu ett exempel på sådan krävande brobyggnation som för närvarande utförs av GRK. Samtidigt har ju företaget dunder arbete den nya bron till Vårdö på Åland.

”Vi har tillräckligt med personal för arbetsplatsen, som kommer att sysselsätta som mest cirka 50, i genomsnitt cirka 30 arbetare”, säger Antti Rämä.

Av den totala projektkostnaden på 18,6 miljoner euro står själva Sulkava bron för nästan 90 procent. Resten är bokad för totalt 1,9 km vägarbeten i form av på- och avfartsramper till den nya bron från båda sidor av Vekaransalmi-sundet.

Fram till slutet av 2019 är fordonstrafiken på stamväg 438 till Ruokolahti, mellan Virmutjoki och Sulkava, fortfarande beroende av färjtrafik. Den lokala färjan har troget tjänstgjort där i över 20 år. Före Sulkava var den stationerad i Åbo skärgård. Men efter en bro som byggdes där för fem år fick den relativt unga färjan flytta på sig till Sulkava, för att ersätta den ålderstigna färjan där. Än en gång kommer en ny bro att göra en gammal färja arbetslös.

”Tidsplanen i projektet är stram men fullt realistisk. Vi har tagit i beaktande att monteringsarbetet måste skjutas upp då det blåser mer än 10 meter per sekund”, säger Antti Rämä.

Jetro Matilainen, projektledare för byggherren, Finlands Transportstyrelse, anser projektet viktigt eftersom bron representerar en signifikant förbättring av trafikflödet jämfört med den aktuella färjetjänsten. När bron är klar kommer dessutom färjans driftskostnader att elimineras. Denna årliga besparing på nästan en miljon euro ökar ytterligare projektets ekonomiska lönsamhet.

”Vi fick två bra anbud på brokontraktet. Det bättre kom från GRK. Vid vårt val beaktade vi inte enbart priset, utan också kompetensen hos projektledning och personal, såväl som kvalitetshantering, säkerhet och datamodellering ”, säger han.

 

vekaransalmi

Foto: När Vekaransalmi bro blir färdig i slutet av 2019 kommer den att smälta väl in i Saimens vackra insjölandskap.