Värderingar

GRK:s målsättning är att leverera varje kund en felfri, på rätt sätt tillverkad produkt – och under hela tiden för projektet med en högklassig service. Därför sköter bolaget om, att varje arbetstagare är serviceinriktad. Med andra ord ansvarar var och en i bolaget för såväl sin egen och bolagets del som för beställarens och i sista hand användarens del, att den levererade kvaliteten i alla förhållanden uppfyller beställarens och samhällets målsättningar för arbetet.

GRK:s kvalitetssystem uppfyller ISO 9001 -standarden. Bolagets kvalitetssystem formar tillsammans med ISO 14001 –miljöledningsystemet samt OHSAS 18001 -säkerhetssystemet ett enhetligt verksamhetssystem, vars målsättning är att effektivisera och förenhetliga funktioner och förverkligandets processer. Styrningssystemen av bolagets verksamhet har certifierats av Det Norske Veritas, GL och RALA rf. Certifikatet är inget självändamål för GRK, utan däremot en användbar metod att utveckla sin verksamhet till att bättre betjäna kunderna.

För GRK betyder kvalitet såväl det konkreta arbetetsresultatets kvalitet och den trygga arbetsmiljön, som de till naturen hänsynsfulla tillvägagångssätt. Arbetstagarnas hälsa och säkerhet uppmärksammas stort i den vardagliga verksamheten. Till bolagets värderingar hör, att varje arbetstagare lämnar sitt arbete i lika god kondition, som när han kom till sitt arbete. Detta mål stöds av det fortgående utvecklingsarbetet att ta i bruk nya, allt bättre och tryggare arbetssätt – genom att utnyttja modern teknologi.

Infra-branschens projekt sammanlänkas alltid konkret till miljön, vars respekt tillhör GRK:s centrala värderingar. Detta betyder bland annat, att GRK både som bolag och på en individuell nivå , observerar och förutser alla till arbetet och arbetsmomenten väsentliga miljörisker och anpassar verksamheten för minimerandet eller uteslutandet av riskerna. Målsättningen är att genomföra projektet med sådana utförandemetoder, att miljön i minsta möjliga grad tar skada.

Bolagets mål är att producera sina tjänster högklassigt, kostnadseffektivt och med till miljön, hänsynsfulla metoder – såväl på ritbordet som på byggplatsen.