Personal

GRK:s personal består av till sitt arbete engagerade professionella personer. Företaget ser som sin hederssak att ta hand om personalen, sin viktigaste resurs i den allmänna välfärden. I detta ingår det väsentliga målet, att var och en som arbetar i företaget behåller sin välmåga och hälsa arbetslivet ut.

En viktig del inom omvården av personalen är också en regelbunden utbildning. Företaget sporrar sina arbetstagare till självständig fortbildning och ger sitt stöd till studierna åt dem som börjar studera.

I slutet av år 2016 hade GRK 165 personer i sin tjänst, vilket är ungefär en tredjedel flera än två år tidigare. Med personalerna hos de dotter- och delägda företagen Asfalttikallio Ab, Ab Infra Polar och GRK Infra As inräknade, var antalet anställda totalt 200.

Vi letar kontinuerligt efter såväl erfarna yrkespersoner som unga förmågor att utvecklas tillsammans med oss. Om du vill kan du lämna en öppen ansökan på Skicka ansökan -mellansidan.

nimetön