Vt 25 Tynninharjun eritasoliittymä

Destination Lohja
Description Rakennuskohde sijaitsee Lohjan kaupungissa. Urakassa rakennetaan uusi rombinen eritasoliittymä (Tynninharjun etl) pohjavesisuojauksineen. Valtatietä siirretään etelään niin, että pohjoispuoliset rampit tulevat nykyisen valtatien päälle. Valtatie sijoittuu eritasoliittymän kohdalla leikkaukseen noin 7 m nykyisestä maanpinnasta. Tynninharjun eritasoliittymän risteyssilta (S1) on kolmiaukkoinen teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta. Nykyisen Ravitien katkaistavan liittymän eteläpuolelle rakennetaan Ravitien risteyssilta (S2), joka on tyypiltään teräsbetoninen ulokelaattasilta, joka perustetaan liittorakenteisten lyöntipaalujen varaan. Urakka-alue sijaitsee Lohjanharjun pohjavesialueella. Työtä tehdään vilkkaasti liikennöidyn Vt 25 läheisyydessä (KVL 9000 - 14500 ajon/vrk, josta raskasta liikennettä on yli 10 %). Rakennettava pohjavedensuojaus on tyypiltään vaativa kloridisuojaus, jossa bentoniittimaton päälle tulee ohutmuovi. Pohjavedensuojausta urakassa rakennetaan noin 61 000 m2tr. Urakan paikallavalurakenteissa valmisbetonia noin 1 400 m3rtr ja betoniraudoitusta noin 200 000 kg. Urakassa rakennetaan myöskin meluseinää yhteensä noin 1500 metriä / 5000 m2tr.
Contractor's Project Manager Heikki Haavikko 050 364 0316
Client Lohjan kaupunki
Discipline
Contract time 8/2017 - 9/2019
Contract price M 8 M€
Contract form KU