Vesihuollon saneerauspaketti Vantaa 2015

Destination Vantaa
Description Urakassa saneerataan vj- ja jv-verkostoa Vantaalla. Käytettävät työtekniikat ovat sekä aukikaivuu että pakkosujutus. Osa linjoista on perustettu paalulaatoille.
    Laajuus:
  • Vesijohtojen rakentamista 830m
  • Jätevesilinjojen rakentamista 715m
  • Hulevesilinjojen rakentamista 385m
Contractor's Project Manager Antti Partanen 050 530 6702
Client HSY
Discipline vesihuolto
Contract time 6/2015 - 9/2016
Contract price M n. 3 M€
Contract form KU