Tynnyripuiston avolouhintaurakka

Destination Espoo
Description Urakka sisältää vaativaa asutuskeskuslouhintaa noin 40 000 m3ktr osittain tarkkuuslouhintana. Louhittavan kentän alapuolella sijaitsee Länsimetron tunneleita ja louhinta rajoittuu myös olemassa olevan metrokeskuksen seinään. Maankaivua urakassa on n. 26 000 m3ktr ja ponttiseinien tekoa n. 700 m2tr. Urakassa puretaan myös Suomenlahdentien vanha silta ja rakennetaan kunnallistekniikkaa.
Contractor's Project Manager Antti Partanen 050 530 6702
Client Espoon kaupunki
Discipline Louhinta
Contract time 05/2016 - 02/2017
Contract price M 4,0 M€
Contract form Yksikköhintaurakka