Kehä 1 parantaminen välillä Espoon raja – VT3

Destination Helsinki
Description Urakassa toteutettiin VT 3:n eritasoliittymän ramppimuutoksia sekä Kehä 1:n levennys kolmikaistaiseksi välillä Espoon raja – Mätäoja. Hankkeessa rakennettiin lisäksi Kaarelanvierron, Muurimestarin sekä Venäläisen koulun alikulkukäytävät ja Muurimestarintien, Kaarelantien, Reimarlan sekä Mätäjoen sillat. TB-paalutusta urakassa oli n. 18 000 mtr, porapaalutusta n. 2500mtr ja teräksisiä lyöntipaaluja n. 4000mtr. Näiden lisäksi urakassa tehtiin kevennysrakenteita ja paalulaattoja noin 3500m2.
Contractor's Project Manager Heikki Haavikko 050 364 0316
Client Liikennevirasto
Discipline silta, väylä
Contract time 3/2016 - 8/2017
Contract price M 18 M€
Contract form KU