E18 Koskenkylä-Kotka, erillishanke

Destination E18 Kotka
Description Urakassa parannetaan Kotkassa Kyminlinnan eritasoliittymää sekä siihen liittyviä tiejärjestelyjä. Jumalniemeen rakennetaan uusi eritasoliittymä. Kohteessa rakennetaan yhdeksän uutta siltaa, joihin kuuluu mm. kaksi vaativaa vesistösiltaa Kymijoen yli. Tukimuureja noin 2000m2, melukaidetta n. 5000mtr sekä meluseiniä noin 8500m2. Betonivaluja yhteensä noin 8600m3rtr. Kyminlinnan seisakkeen rakentaminen liikenteellä olevalle sähköradalle. Kohteessa rakennetaan kaksi erittäin vaativaa massiivista lohkograniittikivitukimuuria (yht. 2600m2). Kohteen meluvalleihin käytetään lentotuhkaa ja pohjakuonaa yht. n. 70000t.
Contractor's Project Manager Juha Junttila 050-558 5689
Client Liikennevirasto
Discipline tie, katu, silta
Contract time 6/2014 - 11/2015
Contract price M 30 M€
Contract form KU