Capellan korttelit urakka 2

Destination Helsinki
Description Työkohde sijaitsee Helsingin kaupungin Sörnäisten kaupunginosassa vanhalla satama-alueella, joka rakennettiin uudelleen. Urakka käsitti katujen ja vesihuollon rakennustöitä, maaleikkaus- ja louhintatöitä, teräsponttiseinien lyöntiä, paalutus- ja paalulaattatöitä, penkereiden ja rakennekerrosten täyttötöitä sekä uuden katupäällysteen kivi- ja asfaltointitöitä. Lisäksi työ sisälsi pilaantuneen maan kunnostustöitä.

Työkohteessa on runsaasti maanalaisia putkijohtoja ja kaapeleita. Ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne oli erittäin vilkasta kohteen läpimenevällä kiertotiellä ja lisäksi työkohteen vieressä sijaitsevilla rakennustyömailla oli erittäin vilkas työmaaliikenne, joten tämä asetti haasteita töiden suunnittelulle. Urakka-alue on suurelta osin vanhaa täytettyä merenpohjaa, täten osa urakka-alueen maaperästä oli pilaantunut sekalaisesti orgaanisilla ja epäorgaanisilla haitta-aineilla.

Urakassa oli TB 300*300 paalutusta noin 24 000 mtr, RR 170 paalutusta noin 10 000 mtr, RD 170 paalutusta noin 3 000 mtr. Paalulaattaa noin 20 000 m2tr / 8 500 m3rtr betonointia / 800 000 kg betoniraudoitusta. Pilaantuneiden maiden käsittelyä urakassa oli yhteensä noin 32 000 m3ktd. Vesihuoltotöitä urakkaan sisältyi; hulevesiputkia dn 300 - 1 400 mm (betoni) noin 1 800 metriä, jätevesiputkia dn 300 - 600 mm (betoni) noin 1 100 metriä ja vesijohtoputkia dn 150 - 300 mm (SG) noin 1 300 metriä.
Contractor's Project Manager Heikki Haavikko 050 364 0316
Client HKR-Rakennuttaja, Helsingin kaupunki
Discipline
Contract time 12/2016 - 12/2017
Contract price M 11,2 M€
Contract form KU/yks.h.