BTT-projekti, A03H yleisten alueiden maanrakennus ja A17 ja maanalaiset putkistot

Destination BTT-projekti, Äänekoski
Description Urakka on osa Metsä Fibre Oy:n Biotuotetehdasprojektia Äänekoskella. Urakka sisältää mm. seuraavia töitä:
 • Asfaltin ja pintamaiden poistoa
 • Kaivutyöt, kaivantojen kuivanapitoa
 • Kaivantojen tuennat ja työsuunnitelmat
 • Louhintatyöt ja louheen kuljetus läjitykseen
 • Maanalaisten putkien, kaivojen ja pumppaamoiden hankinta ja asentaminen
 • Tilaajan hankkimien maanalaisten putkien toimitustilaus, purku, varastointi ja asentaminen
 • Tarvittavat laadunvarmistuskokeet
 • Putkien kulmatukien ja betonikaivojen rakennustyöt
 • Täyttö- ja tiivistystyöt (pääosin urakoitsijan toimittamilla materiaalilla)
 • Tiet ja piha-alueet rakennekerroksineen
 • Junaradan täyttö- ja päällysrakenteet välikerroksen yläpintaan asti
 • Mahdolliset radanalitustyöt
 • Urakan vaatimat väliaikaiset ajotiet
Maanalaisia putkiasennuksia tehdään noin 18km ja kaapeleiden asennuksia noin 5,5km.
Contractor's Project Manager Markku Hokkanen 0500 561 906
Client Metsä Fibre Oy
Discipline Teollisuusrakentaminen
Contract time 9/2015 - 8/2017
Contract price M n 17M€
Contract form Yksikköhintaurakka