Asemapäällikönkadun sillan levennys ja korjaus

Destination Helsinki
Description Asemapäällikönkadun silta sijaitsee Asemapäällikönkadulla Pasilan aseman välittömässä läheisyydessä sen eteläpuolella. Siltakokonaisuus koostuu kahdesta sillasta: Keski-Pasilan entisen alaratapihan ylittävästä sillasta sekä rautatieliikenteen ylittävästä yläratapihan sillasta. Yläratapihan silta ylittää kaikki Pasilan rautatieaseman 11 raidetta (439, 440–449) sekä uuden Pasilan läntisen lisäraiteen. Yläratapihan siltaa levennetään noin 13 metriä etelään päin, ja samalla korjataan nykyisen sillan kansirakenteita ja tehdään mm. raitiovaunuihin liittyviä liikennejärjestelyjä. Myös alaratapihan siltaa levennetään vaadituissa määrin. Sillan leventämiseen tarvittavat pilarit ja niiden perustukset sijoittuvat junaraiteiden väliin. Sillan leventämisen takia joudutaan purkamaan olemassa oleva sähkörataportaali, tekemään muutoksia ajojohtimen kiristykseen ja pääteankkuriin, siirtämään kahta opastinta ja tekemään turvalaitekaapeleihin liittyviä siirto- ja muutostöitä. Työalueeseen kuuluu myös liittyvien katujen työt rakenteiden liittämisen edellyttämässä laajuudessa.
Contractor's Project Manager Heikki Haavikko 050 364 0316
Client Helsingin kaupunki
Discipline
Contract time 11/2017 - 10/2019
Contract price M 8,6 M€
Contract form KU